Internationale hondenshow Goes

Op zaterdag 15 april werd Thunder Dragon Geneviève uitgebracht op de Internationale hondenshow in Goes.
In de jeugdklasse werd zij door de Nederlandse keurmeester Mw. J Bode-Meebergen 2 Uitmuntend geplaatst.
Ze werd res. beste teef.

Nyssa staan 9 maanden

Ze heeft hiermee een res. CAC behaald.

Author: Sandy